اخذ ویزای کانادا
سفر به کانادا با رز گشت

مدارك مورد نياز سفارت کانادا


-1 اصل پاسپورت با حداقل 11 ماه اعتبار از زمان خروج) امضاء شده ( و پاسپورت قديم.

2- یک قطعه عکس 6*4 با زمینه رنگی سفید

-3 اصل شناسنامه با ترجمه+كارت ملي.

-4 اصل کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت)آقايان(

-5 اصل سند ازدواج)متاهلين(

-6 مدارک مالی و بانکی:

ريز پرينت بانکی 6ماه اخر و تمكن مالي)با درج ارز دلاري يا يورويي( به لاتينبا مهربانک)حساب کوتاه مدت يا

جاری(.

در صورت داشتن حساب بلند مدت ، اصل سند سپرده بلند مدت لازم است.)سرمايه گذاری بلند مدت بانکی( به لاتين

-7 اصل سند ملکی

-8 مدارک شغلی:

پزشکان: پروانه مطب+کارت نظام پزشکی+شرح درآمد شغلي+سند يا اجاره نامه مطب.

مهندسان: پروانه مهندسی/کارت نظام مهندسی+شرح درآمد شغلي.

وکلا: پروانه وکالت/کارت وکالت+شرح درآمد شغلي+ سند يا اجاره نامه محل كار .

کسبه: پروانه کسب +شرح درآمد شغلي+سند يا اجاره نامه محل كار /کارت بازرگانيدر صورت داشتن.

صاحبان شرکتها:روزنامه رسمی تاسيس شرکت و آخرين تغيرات شرکت+ گواهی شغلی

)با ذکر سمت،سابقه کاری،(+آخرين برگه تشخيص مالياتي+گزارش بيمه كارمندان و فيشهاي واريزي تامين

اجتماعي..کارت بازرگانی در صورت داشتن+ سند يا اجاره نامه محل كار +صورت حساب شركت.

کارمند بخش خصوصی: روزنامه رسمی تاسيس شرکت و آخرين تغيرات شرکت+ گواهی شغلی )با ذکر سمت،سابقه

کاری،حقوق و مزايا(+ ليست بيمه 6 ماهه يا قرارداد همكاري .

ساختمان سازها:اصل گواهينامه ساختمان/اصل قرارداد همکاری/اصل پايان کار ساختمان/کارت انبوه سازی.

مشاغل دولتی:حکم کارگزينی + فيش حقوقی 3ماهه آخر+ليست بيمه+گئاهي مرخصي.

بازنشسته ها : حکم بازنشستگی + آخرين فيش حقوقی.

دانش آموزان و دانشجويان : گواهي اشتغال به تحصيل تائيديه ثبت نام دانشگاه يا مدرسه+مرخصي تحصيلي.

-9 در صورت سفر خانم خانه دار مدارک فوق از همسر ايشان کسب ميشود + سند ازدواج.

-10 در صورت سفر كودك موافقتنامه محضري از سرپرست كودك لازم است و كپي از پاسپورت سرپرست كودك.

 

مدارك فوق فقط به روز شده مورد قبول ميباشد و در غير اين صورت تمام مسئوليت آن به عهده خود مسافر يا آژانس همكار ميباشد.

 

Related image

پخش ویدیو

برای اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

دانشنامه گردشگری رز گشت

دانستنی های کانادا
معرفی برترین جاذبه های تایلند
هنگام سفر چه چیزهایی باید همراه خود داشته باشیم
جاذبه های گردشگری هند
بستن منو